Phương thức thanh toán

I. Khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh:

1. Khu vực nội thành:

· Đối với máy đã qua sử dụng: Khách hàng thanh toán 100% tiền mua hàng sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

· Đối với máy mới nguyên đai, nguyên kiện. Thanh toán 2 đợt:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng mua bán, Khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

· Đối với đơn hàng thuê máy: Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc theo hợp đồng thuê máy sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

2. Khu vực ngoại thành:

· Đối với máy đã qua sử dụng. Thanh toán 2 đợt:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng mua bán, Khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

– Đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên bán giao hàng, lắp đặt và ký biên bản bàn giao.

II. Khách ngoài TP. Hồ Chí Minh:

Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng mua bán.